This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Oulujokisuisto

Oulujokisuiston kalastusaleen voi jakaa neljään osaan: lohensoutualueeseen, Hartaanselkään, Rommakonselkään, sekä Toppilansalmeen. Lohensoutualue jakaantuu myös alakanavaan (yläosa) ja "betonilta" Tukkisaareen (alaosa).

Kalasto on lohta, taimenta, siikaa, kuhaa, haukea ja kookastakin ahventa.

Kalastuslupaehdot

Oulun vapakalastuslupaehdot aukeavat alla olevasta linkistä:

https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/kalastuksen-lupaehdot

Alakanavan kojamo

Merikosken lohi 13 kg ottivieheenä Suistouistin Lohakka 75 mm vaappu

Lohensoutualue

Itse alakanava on useita metrejä syvä, ja siinä käytetään yleensä syvääjiä. Ilman syvääjiä kalastetaan alakanavassa alenpana Kuusisaaren rannan lähellä, missä on matalikkoakin. Alenpana "betonilta" Tukkisaareen on vettä noin 2,5-3 m ja siinä kalastetaan käyttäen apupainoja. Syvyys vaihtelee hieman, ja ylenpänä aluetta on hieman syvenpää. Hyvä ohje normaali vedenjuoksutuksella on siimaa n. 9-12 m ja apupaino 15 g. Kuusisaaren edustalla on pitkä, lähes Tukkisaareen ulottuva matalikko, jolle ei ole asiaa painojen kanssa.

Veden juoksutus vaihtelee paljon, jokseenkin tyvenestä hyvin vaikeakalasteiseksi virraksi. Tyvenellä soudetaan luovien alhaalta ylöspäin. Kun on juoksutusta, "lasketellaan" ylhäältä alaspäin virtaa vasten jarrutellen. Siirrot alueella juoksutettaessa alhaalta ylös ja tyvenellä ylhaaltä alas tehdään laitoja pitkin, ettei itse kalastus häiriinny.

Heti betonin alla on spinflugan heittopaikka. Ylenpänä "betonilla" rannalta kalastus on kielletty pohjoisrannalla, eikä etelärannallakaan ole oikein spinflugapaikkaa. Pohoisrannan rannaltakalastusaluetta rajoittaa lohensoutu, ja spinfluugaa heitetäänkin yleensä vain muutamien kymmenien metrien matkalla. Kun lohensoutajia on vähän, spinfluugaa voi heittää hieman alenpanakin.

Perhokalastusvälineillä heittäminen on keskittynyt Kuusisaaren rantaan. Sieltä heitetään myös lusikkauistinta.

"Tärppiväri" uistimissa on puna-musta, tai oranssi-musta, joka on myös suosittu putkiperhon väri spinfluga-alueella.

Lohenpyyntiaika on parhaimmillaan heinäkuun alusta lokakuun rauhoitukseen. Isommat lohet nousevat ensin. Pikkulohi, "kossi" alkaa nousta elokuussa. Marraskuussa saadaan kutenutta "mustaa lohta".

Hartaanselältä alakanavaan päin otettu kuva.

Syyskuinen taimen 1,8 kg Otikka 75 mm vaapulla

Taimen nousee Oulujokisuistoon jokseenkin koko vuoden. Keväällä pyydetään norssin, eli Perämeren kuoreen perässä nousevaa "norssitaimenta". Huhti-toukokuussa Hartaanselällä on niin paljon norssia, että niitä roikkuu vähän väliä koukuissa. Kuumimpaan kesäaikaan taimentakin on usein vaikea saada, mutta vesien viilentyessä syksyllä taimen alkaa taasen ottamaan.

Siian kalastaminen

Siikaa lipotaan Kuusisaaren rannassa alkaen lokakuun puolesta välistä.

1.11-31.12 on mahdollista lunastaa lupa siian pilkkimiseen esim. veneestä. Matosyötti on kielletty, samoin mäskääminen ja hajustepussit.

Hartaanselkä

Hartaanselällä pyydetään keväällä norssitaimenta, samoin kuin lohensoutualueellakin. Hartaanselkä on myös hyvä kuhansoutualue heinä-syyskuussa, ja Juhannuksen aikoihin siitä saa hyvin kookasta haukea.

Norssitaimen 2,2 kg omatekoisella vaapulla

Haukisaalista Hartaanselältä ja Rommakonselältä heti Juhannuksen jälkeen kylmänä alkukesänä 2014. Suurin 4,3 kg. Osa kaloista oli vielä kutematta, mäti mahassa. Kaikki omatekoisella, neljä kaloista Hakki 21 cm ja 26 cm vaapuilla.

Toppilansalmi

Myös Toppilansalmessa soudetaan jonkin verran. Kalastusta rajoittavat pohjassa olevat roinat, kuten köydet.

Rommakonselkä

Rommakonselällä soudetaan avovesiaikana kuhaa ja haukea, lähinnä lokakuussa Hartaanselän rauhoituksen aikaan myös taimenta.

Kuhasaalista Rommakonselältä lokakuun puolivälissä. Kuhat 2,2 ja 1,2 kg omatekoisella vaapuilla.

Ahvenen kalastus

Oulujokisuistossa on runsaslukuinen ja kookaskin ahvenkanta. Ahventa pilkitään Tukkisaaren lähistöltä karikkomatalan luota veneestä ja Rommakonselältä Sorsasaaren luota veneestä. Talvella siellä, missä on jäätä. Hartaanselällä on madon käyttökielto, joten mato korvataan esim. kalanpalalla. Ahventa tulee kohtuullisesti myös lohensoudun sivussa.

Ahven 780 g omatekoisella vaapulla.

Mateen kalastus

Kuusisaaren edustalla oleva matalikko on mateiden kutupaikka, josta saa hyvin madetta tammi-helmikuussa. Paikalla onkin siihen aikaan noin sata koukkua pyytämässä.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Taimenen kevätnousu tuntuu alkaneen. Kun kävin eilen perjantaina 24.4 saaliiksi yksi 55 cm tane (CR). Muillakin oli tärppejä ja ylössaatuja taimenia.
PaavoOR   (25.04.2015 22:27)
  Reply

Hartaanselän venepaikoista: kaupunki kuulemma aikoo tyhjentää Hartaanselän pohjoisrannan ja Tukkisaaren ylimääräisistä veneistä toukokuun aikana, joten jos säilyttää siellä venettä, se kannattaa äkkiä siirtää.
PaavoOR   (25.04.2015 22:22)
  Reply