This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Etukoukun paikka

Jos kaksikoukkuisessa vaapussa etukoukkua siirtää eteenpäin, vaapun haku kasvaa. Taasen taaksepäin siirtämällä vaapun saa uimaan enemmän "äksää".

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username