This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Perhokela mukaan

Usein tulee nimenomaan pienillä joilla eteen tilanne, että lähdetään leiristä vähän kauemmaksi, ja hidasvirtaisia suo-osuuksia voi olla nopein ja helpoin kalastaa uistimella. Rantapusikoissa on vaikeaa kuljettaa kahta vapaa, ja varsinkin pitkää perhovapaa. Kätevä konsti on jättää perhovapa leiriin, ja ottaa reppuun pelkkä kela. Jos sitten esim. kala näyttäytyy, eikä ota uistimeen, voi virvelin vapaan helposti vaihtaa perhokelan. Kapeilla joilla tarvittavat lyhyet heitot onnistuvat tavallisella uistin vavallakin. Menetelmä on kehitetty Lestijoelle, ja osoittautunut siellä toimivaksi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username