This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Huomattavaa vaapun teossa

Propionaatin on annettava kuivua kunnolla joka käsittellykerran jälkeen.

Pohjapropionaattia laittaessa isoon vaappuun, jonka haluaa kestäväksi, täytyy huomata. Propionaattiahan laitetaan silloin paljon. Propionaatti kuivahtaa kosketuskuivaksi hyvin äkkiä, ja paksuja kerroksia haluttaessa mielellään käsittelisi vaappun puolikuivan propionaatin päälle uudelleen. Sinällään se näyttää ensin onnistuvan, mutta proionaatin kuivaessa täysin, se vetäytyykin kurttuun, ja lopputulos on alla näkyvän kuvan mukainen. Kuvassa olevaa vaappua on pinnoitettu tavallista paksummalla propionaatilla antamalla kuivaa liian vähän aikaa kerrosten välillä. Eritoten, jos käyttää paksuhkoa propionaattia, on annettava pinnan kuivaa kunnolla kerrosten välissä.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username