This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Koski- ja virtakalastusvinkkejä vaappukalastukseen

Käteviä koski- ja virtakalastusvinkkejä vaappukalastukseen

 

Hyvä keino rannalta voimakkaassa virrassa kalastettaessa on säätää vaappu puoltamaan hieman keskivirtaan. Se ei ei pilaa vaapun ottavuutta, ja näin saat kalastettua myös keskivirrassa olevia paikkoja, joita muuten on vaikea kalastaa. Soveltuu eritoten pienille joille.
Pienillä joilla rannalta kalastettaessakin ja suuremmilla joilla joltain kiveltä heiteltynä on hyvä keino laskea uistinta virran mukana alaspäin, pysäyttää välillä, ja elävöittää vaappua pienillä liikkeillä. Kaikkien oletettujen kalan asentopaiikojen kuten kivien, monttujen ja virran peilien kohdalla kannattaa uistin pysäyttää ja elävoittää nykyttelemällä. Virran peili on kohta, missä virrassa on tasainen, heikompivirtainen kohta. Se kertoo esim. montusta. Uistimen laskeminen toimii avokelella parhaiten kelaamalla kelaa taaksepäin. Näin myös mahdollisen tärpin sattuessa yhteys vieheeseen säilyy.
Hidas kelaus vaapulla kalastettaessa on osoittautunut nopeaa paremmaksi. Jos tiedossasi on virrassa oleva hyvä asentopaikka, monttu tai sopiva kiventausta kannattaa samalla paikalla olla pidenpään, vaihtaa uistinta ja kokeilla eri värejä. Tässä kärsivällisyys palkitaan!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username