This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Irtoperusimista

Irtoperusimiin kannattaa suhtautua mitä suurimmalla varovaisuudella. Tiedän useita tapauksia, joissa kala on vienyt koko perusimen, kun pikakiinnitys perhosiiman ja perusimen välissä on pettänyt. Lenkillä kiinnitettävät irtoperusimet ovat osoittautuneet toimiviksi.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username