This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Sanginjoki

Sanginjoella kalastus keskittyy n. 1,5 km pitkälle Lemmenpolulle, johon istutetaan kesäisin kirjolohta ja taimenta, mutta myös ajoittain esim. puronieriää. Kesä-heinäkuussa kaikki kalastus Lemmenpolulla on kiellettyä keskiviikkoisin klo. 9-17, jolloin istutukset tehdään. Kalastus Lemmenpolun kohdalla on sallittu vain joen pohjoispuolella. Polulla on seitsemän nuotiopaikkaa puineen. Pää istutuspaikka on polun ylittävän sähkölinjan kohdalla, missä on myös WC. Jos istutuspaikan lähelle aikoo mennä viikkorauhoituksen jälkeen keskiviikkona, paikalle on syytä mennä ajoissa, tunteja ennen kello 17:sta, sillä ruuhkaa on. Myös muista paikoista laitetaan pieniä määriä kalaa. Taimenet löytää parhaiten koskista, esim. Lemmenpolun Korpikoskesta. Lupia Sanginjoelle myy Oulu 10, Madetkosken pienmyymälä ja Koivurannan kahvila. Alueelle saa myös mobiililuvan. Sanginjoen tyypillisimmät saalistakat ovat kirjolohi ja taimen, mutta myös haukea on runsaasti.

Korpikoski Lemmenpolulla

Suvantomaista Lemmenpolun aluetta

Nuotiopaikka Lemmenpolulla

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username