This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Perhokalastajan hyönteiset

Tässä osiossa on koottu tietoa perhokalastajan hyönteisistä.

Yleisesti kalastajan hyönteisistä:

Kalamiehen hyönteiset voi jakaa esim. seuraavasti:

Päiväkorennot, koskikorennot, vesiperhoset, kaksisiipiset, muut vesihyönteiset ja maahynteiset

Hyönteisilla on täydellisessä muodonvaihtelussa neljä vaihetta: muna, toukka (larva, nymfi), kotelo (pupa) ja aikuinen.

Kaikilla hyönteisillä ei ole kotelovaihetta, kuten kalamiehen hyönteisistä sudenkorennolla, koskikorennolla tai päiväkorennolla.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username